Вземане на проби и анализи

Основния ни приоритет е да защитим интересите на нашите клиенти, чрез определяне на качествата на стоката, която закупуват. НСК ЕООД предлага на своите клиенти пълен набор от услуги свързани с определяне на качествата на товарите. Екипът от обучени специалисти на НСК ЕООД гарантира стриктно спазване на процедурите при пробовземане и анализ, за да може клиентът ни да получи необходимата независима оценка на показателите. Като част от Incolab Sevices B.V. ние използваме услугите на акредитирана лаборатория, която разполага с най-модерното оборудване за тестове и анализи на твърди горива. Имаме опит в пробовземането, проборазработката и анализа на широк спектър от насипни и пакетирани товари, като фосилни горива, минерали, руди/концентрати, зърнени култури, изкуствени торове, нерафинирана захар и много други.

iscbgshВземане на проби и анализи