Морски и речен сървей

Чрез нашите услуги ние предлагаме непрекъснат контрол и мониторинг върху товаро – разтоварни операции, движение на товари, на стоките на нашите клиенти

Този метод е всеобщо възприет като най-ефикасният и надежден начин за измерване на количеството на насипни товари. Метод за определяне масата на товара, измервайки газенето на плавателния съд базиран на закона на Архимед.

Метод използван за измерване на натоварено или разтоварено количество на течни товари и петролни продукти. Ние сме специализирани в работата с течни горива, като наши партньори са едни от най- големите търговци на Българския пазар

Цялостен контрол по време на претоварни процеси на бройни и насипни товари –  талиманене, наблюдение 24/7, обезопасяване, маркиране, преопаковане и други.

 

 

подсигуряване на товарни помещения чрез пломбиране и  издаване на сертификат

iscbgshМорски и речен сървей