Мониторинг на обезпечения

НСК ЕООД има дългогодишен опит в работата със стоки предмет на обезпечение, като извършва услуги по установяване на количества, контрол върху движението на стоката, поддържане на складови регистри и др. Фирмата работи в тясно сътрудничество с пет от най-големите банки на българския пазара, като предлага услуги по управление на обезпечения.  Чрез представителствата си, ние можем да предложим услугата си във всяка точка на страната.

SMA – Stock Monitoring Agreement

Определяне  на  налични количества, предмет на обезпечение чрез постоянни или периодични проверки и установяване на моментното състояние на стоките.  Изготвяне и предоставяне на подробен  писмен доклад до заинтересованите лица.

CMA – Collateral Management Agreement

Споразумение между три или повече страни за осъществяване пълен контрол над заложените стоки в одобрен склад, поддържане складов регистър и непрекъснато проследяване за количеството, движението и състоянието на стоките предмет на обезпечение.

iscbgshМониторинг на обезпечения