Аварийно комисарство

Освидетелстване на щети по товари възникнали при транспорт, товаро- разтоварни операции или неправилно съхранение. Установяване характера, размера и причина за щети по всички видове стоки, превозвани по въздух, суша или море- огледи и оценка на база превозни документи.
Работим в тясно сътрудничество с чуждестранни и с български застрахователи. Ние извършваме авариен оглед, установяваме щетите и изготвяме подробен и независим доклад към застрахователя или собственика на товара. Широко разгърнатата офисна мрежа на НСК ЕООД обхваща цялата страна, което позволява извършването на аварийни констатации във всяка точка на страната. Важен дял от аварийното комисарство са огледите на моторни кораби.

iscbgshАварийно комисарство