Укрепване на товари

Екипът от специалисти на компанията има богат опит в планиране и контролиране на дейности по укрепване на товари от всякакъв вид и габарити превозвани по суша и вода. Изготвяме планове за укрепване на товара съгласно международните стандарти, а оборудването използвано за укрепителните операции е сертифицирано.

iscbgshУкрепване на товари