Услуги

какво предлагаме

Морски и речен сървей

Чрез нашите услуги ние предлагаме непрекъснат контрол и мониторинг върху товаро – разтоварни операции, движение на товари, на стоките на нашите  клиенти

Мониторинг на обезпечения

дългогодишен опит в работата със стоки предмет на обезпечение, като извършва услуги по установяване на количества, контрол върху движението на стоката

Укрепване на товари

планиране и контролиране на дейности по укрепване на товари от всякакъв вид и габарити превозвани по суша и вода и изготвяме планове за укрепване

Вземане на проби и анализи

пълен набор от услуги свързани с определяне на качествата на товарите като основния ни приоритет е да защитим интересите на нашите клиенти, чрез определяне на качествата на стоката

Аварийно комисарство

освидетелстване на щети по товари възникнали при транспорт, товаро- разтоварни операции или неправилно съхранение. Установяване характера, размера и причина за щети

Оценка на състояние на Пристанища и Терминали

щателна проверка и оценка на състоянието на пристанища, терминали и прилежащите им складови помещения по предварително зададени параметри

Искате да работим заедно? Свържете се с нас

iscbgshУслуги